Main Content

Realistisch Ambacht: een redelijk rechts geluid!

U bent in ons nieuwsarchief. Op deze pagina vindt u verhalen over onze standpunten en activiteiten, gekoppeld aan de actualiteit van dat moment. Het meest actuele bericht staat bovenaan. Scroll op uw gemak door de artikelen heen, dan krijgt u een goed beeld van waar wij voor staan!


10 februari 2022

Passen wij bij u? Check het met de Stemwijzer

We hebben het afgelopen jaar al flink ons best gedaan om u kennis te laten maken met onze standpunten en onze visie op de toekomst van Hendrik-Ido-Ambacht. Maar vanaf nu is er nog een manier om te weten te komen of u als kiezer bij ons aan het juiste adres bent. De Stemwijzer is vandaag online gegaan!

Aan de hand van dertig stellingen over lokale vraagstukken, kunt u op objectieve wijze uw politieke voorkeur bepalen. Bij elke stelling is een toelichting van de partijen te lezen. Doe de test en wij hopen u van harte bij onze groeiende groep kiezers te mogen verwelkomen.

U vindt de stemwijzer hier:

Heeft u naar aanleiding van de Stemwijzer nog vragen aan ons? Mail ze gerust naar info@RealistischAmbacht.nlFoto: Stemwijzer.nl
7 februari 2022

Coalitie houdt vast aan onzalig afvaltarief, ondanks zorgen en bezwaren

Doe het niet, vroeg de hele oppositie in de gemeenteraad eensgezind aan het college van B&W. Of op z’n minst, doe het nú nog niet. Wacht met het invoeren van het recycletarief (een mooier woord voor betaalplicht per zak restafval). Het mocht niet baten.

De hele gemeenteraad is vanzelfsprekend voorstander van betere afvalscheiding, maar dan wel op basis van meer zekerheden en minder aannames. De oppositie zei: doe beter onderzoek naar alternatieven zoals nascheiding, houd eerst een pilot met wat je van plan bent, doe geen concessies aan het hoge serviceniveau in onze gemeente en stop met zeggen dat het recycletarief goed voor de portemonnee is. Want dat laatste geldt alleen voor kleine huishoudens die het aller-, allerbeste hun afval scheiden. Til het besluit dus liever over de verkiezingen heen. Maar de coalitie van Gemeente Belangen, SGP/ChristenUnie en CDA hield voet bij stuk en zette het plan in de raadsvergadering van 7 februari door. Waarbij raadslid Melis Nugteren namens Gemeente Belangen zelfs stelde dat dit recht doet aan de uitdrukkelijke wens die hij onder de kiezers van Gemeente Belangen beluistert.

Géén dwang en drang
Wij van Realistisch Ambacht blijven van mening dat je afval scheiden niet met dwang en drang kunt afdwingen. “Als je dit systeem presenteert als een beloning, dan wil ik niet weten wat deze gemeente zou bedenken als ze de inwoners zou willen straffen”, aldus onze fractievoorzitter Oene Doevendans. “Ruim een half miljoen mensen in Nederland leven op dit moment al in energiearmoede. Dit systeem voert de financiële druk nog verder op. Het helpt inwoners richting schuldhulpverlening.”

De posities waren vóór vanavond echter al ingenomen. De getergde wethouder Lafleur van Gemeente Belangen kon geen geduld meer opbrengen voor de vele bezorgde inhoudelijke vragen en twijfels van de voltallige oppositie. Hij noemde Realistisch Ambacht onomwonden ‘een afvalpartij’. “U grossiert in afval”, kreeg onze fractievoorzitter toegebeten. “Je hébt helemaal geen restafval als je heel goed scheidt.”

Heeft u wél restafval, dan bent u misschien bij onze partij aan het goede adres op 16 maart in het stemhokje. Tot aan de daadwerkelijke invoering van het systeem per 2024 valt er namelijk wellicht nog veel bij te sturen.Foto: Shutterstock
2 februari 2022

Veel gezichten van buiten de politiek op lijst Realistisch Ambacht

Nieuwkomer Realistisch Ambacht heeft vijf kandidaat-gemeenteraadsleden op de kieslijst. Vier van hen zijn nieuw in de politiek. Wat beweegt de nummer 2 en 3 van de lokale partij die zich als ‘redelijk en rechts’ afficheert?

De zondag, noemt Ferdi de Jong (35) als belangrijke drijfveer van hemzelf en de partij. “Wij respecteren dat veel Ambachters aan zondagsrust hechten. Maar dat is een persoonlijke keuze. Inwoners die op zondag graag iets willen ondernemen of inkopen willen doen, moeten in hun eigen gemeente terecht kunnen. Ambacht presenteert zich als prettige, groeiende, moderne gemeenschap. De Volgerlanden telt duizenden nieuwe inwoners. Dan moet je durven meebewegen en moet er op zondag iets te kiezen zijn. Geen ondernemer wordt wat ons betreft verplicht, maar een gemeente die er voor iederéén is mag wel de voorwaarden scheppen.”

Frank van den Elsen snijdt de energietransitie aan. “Bij Realistisch Ambacht zitten geen klimaatontkenners of milieu-onverschilligen. Ik heb zonnepanelen, scheid afval en pak regelmatig de fiets. Maar wat het Rijk en de EU op het bord van gemeenten leggen aan milieumaatregelen, is zó extreem dat het niet te overzien en niet realistisch is. Botweg van het aardgas afstappen, leidt in de pilotgemeenten tot grote problemen. Wij willen dat in Ambacht geen bewoner van bestaande bouw wordt gedwongen van het relatief schone aardgas af te stappen, totdat een beter alternatief voorhanden is. En dat komt er. Je ziet hoe snel de inzichten over bijvoorbeeld kernenergie aan het schuiven zijn.”

Invloed uitoefenen
In het ruime jaar dat Van den Elsen (51) de Ambachtse politiek volgt als beoogd raadslid, viel hem iets op. “Fracties spreken soms letterlijk uit: we hebben geen keus, het moet van Den Haag. Ik begrijp dat niet. Je kunt altijd een standpunt innemen en invloed uitoefenen. Die cultuur mag van mij veranderen.” De nummer 2 op de lijst is woordvoerder van het Albert Schweitzer ziekenhuis: ook een soort politieke omgeving, met veel uiteenlopende belangen. Eerder volgde hij als AD-journalist jarenlang gemeentepolitiek in de regio. “Ik weet dat succesvol lokaal bestuur staat of valt met transparant en eerlijk communiceren. Mij heeft het verbaasd dat B&W in december een besluit wilden nemen over het nieuwe afvalbeleid en pas daarná de tarieven wilden presenteren. Dan passeer en vergeet je de burgers.”

De Jong, nummer 3 op de lijst, staat als ambulancechauffeur midden in de samenleving. Hij was hoofd in een zwembad in een andere gemeente en doceert nog altijd zwemonderwijzers. Mede op zijn voorspraak, staat in het programma van Realistisch Ambacht dat schoolzwemmen een andere opzet verdient. De Jong: “In de korte tijd dat de jonge kinderen effectief in het water zijn, spelen ze vooral. Wij zien graag dat schoolzwemmen écht leidt tot zwemvaardigheid en zelfredzaamheid. Dat kan door het langer aan te bieden en thematisch in te richten, met vaardigheden zoals jezelf of een ander redden wanneer je te water of onder het ijs raakt.” De methode die hij daarvoor mede ontwikkelde, bewijst elders haar waarde. “Hiermee leren kinderen én zwemmen én lessen voor het leven.”

(Dit artikel is gepubliceerd in weekblad De Brug op 2 februari 2022.)Ferdi de Jong (rechts) en Frank van den Elsen.
1 februari 2022

Realistisch Ambacht wil schoolzwemmen nieuwe stijl: langer doorgaan, meer leren

“Een vorm van schoolzwemmen die écht leidt tot zwemvaardigheid en zelfredzaamheid.” Dat ideaal heeft Realistisch Ambacht toegevoegd aan de speerpunten voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. De nieuwe politieke partij streeft ernaar om de basisschooljeugd van groep 3 tot en met groep 8 te laten schoolzwemmen, met veel aandacht voor veiligheid, sportief en sociaal bezig zijn en echt goed leren zwemmen.

“Dat laatste bereiken we met het huidige systeem van schoolzwemmen niet”, zegt Ferdi de Jong, de nummer 3 op de kandidatenlijst van Realistisch Ambacht. Hij is behalve ambulancehulpverlener ook docent van zwemonderwijzers en was voorheen hoofd zwemzaken in een zwembad in een andere plaats. De Jong: “Ouders zullen het herkennen en wij horen het veelvuldig uit onze achterban: het schoolzwemmen komt toch vooral neer op spelen, in de korte tijd die effectief overblijft naast het reizen, aankleden en de orde bewaren. Het vormt een flinke belasting voor leerkrachten en hulpouders. Wij horen dat ook schoolbesturen ermee worstelen.” De Jong stond in ‘zijn’ eerdere zwembad mede aan de basis van een vernieuwing die hij ook kansrijk acht voor Hendrik-Ido-Ambacht.

Maatschappelijk vak
Schoolzwemmen kan nuttiger en effectiever, betoogt hij, wanneer je het gedurende langere tijd aanbiedt en ook aan de hogere groepen. Die hebben bovendien minder begeleiding en geen georganiseerd vervoer nodig. De Jong: “Als je het schoolzwemmen vanaf groep 3 doorzet tot en met groep 8, maak je er een aantrekkelijk maatschappelijk vak van met belangrijke lessen voor het leven. Denk bijvoorbeeld aan survivalvaardigheden om jezelf of een ander kind te redden uit het water, of uit een wak. Ieder kind leert welke mogelijkheden er zijn met watersport en experimenteert met verschillende vormen daarvan. Je kunt de lessen inrichten naar seizoensthema’s. Je kan er met het stijgen van de leeftijd aanvullende vaardigheden aan toevoegen, zoals reanimeren. Het verenigingsleven kan erbij aansluiten. En dat allemaal uiteraard naast het echte leren zwemmen en het behalen van A, B en C. Wat ons betreft gaat geen Ambachts kind meer naar het voortgezet onderwijs zonder zwemdiploma’s.”

Veilig en vertrouwd
Volgens Realistisch Ambacht past de methode naadloos in de onderwijsvisie van deze tijd: spelenderwijs leren, themagericht, in groepjes, uitdagend en zelfstandig. Het huidige schoolzwemmen biedt naar het inzicht van De Jong te weinig ruimte voor het behalen van diploma’s. “Om je A te halen, heb je veertig à vijftig klokuren zwemonderwijs nodig. Die haal je al bijna niet. Daarnaast zijn de kinderen nog net te jong om snel vorderingen te maken. En terwijl ze in feite nog niet goed zelfredzaam zijn, is het schoolzwemmen alweer afgelopen. Daarom voelen veel ouders zich nu genoodzaakt om ook naar particuliere zwemles te gaan met hun kind. Dat kan in de toekomst uiteraard nog steeds, het is heel mooi wanneer de kinderen al kunnen zwemmen als ze zouden beginnen met schoolzwemmen nieuwe stijl. Het is bovendien extra veilig in het dagelijks leven. Maar ook kinderen zonder diploma kunnen in het model dat wij voorstellen, gemakkelijk in het begin versneld toewerken naar A. Zo weten we zeker dat alle kinderen veilig en vertrouwd met water zijn in onze waterrijke gemeente.”Foto: Shutterstock
31 januari 2022

Realistisch Ambacht voelt zich omarmd door de inwoners

Met zichtbare blijdschap toont lijsttrekker Oene Doevendans bijna veertig ondersteuningsverklaringen die zijn partij de afgelopen twee weken ontving. “Hendrik-Ido-Ambacht omarmt Realistisch Ambacht!”, is zijn conclusie.

“We hadden twintig van die verklaringen nodig om aan de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart te mogen meedoen. En het werd de ondersteuners zeker niet makkelijk gemaakt, want de mensen moesten binnen de nogal beperkte openingstijden in eigen persoon naar het gemeentehuis toe. Dat zovelen dat voor ons deden, geeft heel veel vertrouwen voor de verkiezingen.”

Realistisch Ambacht zit nu met één zetel in de gemeenteraad, maar heeft niet eerder onder deze naam meegedaan aan de verkiezingen. Als enige van de negen deelnemende partijen, moest deze partij daarom volgens de wet een minimum draagvlak onder de bevolking aantonen. Doevendans: “Dat draagvlak blijkt ruimschoots aanwezig. We hebben enorm enthousiaste en motiverende reacties gekregen. En de laatste paar dagen waren er nog mensen die spontaan kwamen vragen of we al op het vereiste aantal zaten. Was dat niet het geval geweest, dan hadden zij ons nog willen steunen. Maar we zijn er. En dat voelt heel goed.”

De vijf kandidaat-gemeenteraadsleden van Realistisch Ambacht bedanken de vele tientallen Ambachters hartelijk voor hun steun. “Er is echt ruimte voor een redelijk geluid op rechts”, zegt Doevendans, die zich eerder van de VVD afsplitste uit protest tegen het steeds verder naar links opschuiven van de landelijke partij. Speerpunten uit het programma van het liberaal-conservatieve Realistisch Ambacht zijn onder meer het vrijgeven van de zondag in Ambacht voor winkelopening en activiteiten; een kritische houding ten opzichte van een te snelle energietransitie; gelijke behandeling van alle woningzoekenden onder wie dus ook statushouders; en een gelijke behandeling van wel- en niet-gevaccineerden in het maatschappelijke leven.2 december 2021

Realistisch Ambacht presenteert kandidaten: Tijd voor een redelijk en rechts geluid

Realistisch Ambacht, de jongste politieke partij van Hendrik-Ido-Ambacht, presenteert vijf enthousiaste kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen. De huidige fractievoorzitter Oene Doevendans voert de lijst voor 16 maart 2022 aan. Op de plekken twee tot en met vijf staan betrokken Ambachters die het tijd vinden voor een redelijk en rechts geluid, voor een breed publiek, ongeacht levensovertuiging.

Doevendans: “Als je kijkt naar de uitkomst van de Kamerverkiezingen van dit jaar, dan zouden wij in deze gemeente een flinke liberaal-conservatieve achterban moeten hebben. Maar die mensen konden tot dusverre nergens terecht. Nu wel!” Enkele speerpunten zijn: meer mogelijk maken op zondag, niemand gedwongen van het gas af, geen tweedeling tussen gevaccineerden en ongevaccineerden en behoud van zeggenschap over de eigen gemeente.

De lijsttrekker is zelfstandig ondernemer en bedrijfsadviseur. De nummers twee en drie zijn beiden werkzaam in de zorgsector: Frank van den Elsen is in het dagelijks leven woordvoerder en bestuursadviseur van het Albert Schweitzer ziekenhuis en Ferdi de Jong is ambulancechauffeur. Op vier staat Bastiaan Bakker, technisch directeur in de ICT-sector en vijf is Joyce van de Poel, geboren Ambachtse, geschoold medisch secretaresse en thuismoeder.

Sterke motivatie
Doevendans: “Een gevarieerd gezelschap met een flink netwerk, sterke motivatie en gedeelde overtuigingen. Zo verzetten wij ons momenteel tegen het fors op kosten jagen van onze burgers door het moeten betalen voor elke aangeboden vuilniszak restafval. Misschien kunnen we dat slechte plan met onze ene zetel niet tegenhouden, maar als we na maart deel uit zouden maken van een nieuw college dan gaat dit slecht doordachte systeem zeker opnieuw tegen het licht.”

De partij wil daarnaast dat Ambacht op zondag meer gaat leven door (vrijwillige) openstelling van winkels en voorzieningen. Een ander speerpunt is dat huishoudens pas verplicht kunnen worden om van het relatief schone aardgas af te stappen, wanneer een écht beter alternatief voorhanden is. Doevendans: “Voorafgaand aan elke politieke of bestuurlijke keuze stellen wij gezonde, opbouwend-kritische vragen. Is dit echt nodig en echt de beste manier? En belasten we de burger hier niet onnodig mee? Nu worden plannen te vaak gemaakt op basis van aannames of gewoontes.”V.l.n.r. Oene Doevendans, Frank van den Elsen, Joyce van de Poel, Bastiaan Bakker en Ferdi de Jong.
11 november 2021

Betalen per zak restafval gaat problemen geven

Het zou nooit gebeuren, maar gebeurt nu toch: inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht gaan betalen per aangeboden vuilniszak of container restafval. Fractievoorzitter Oene Doevendans van de oppositiepartij Realistisch Ambacht baalt ervan. “Het is maar zeer de vraag of dit gaat helpen om Ambachters hun afval beter te laten scheiden.”

De simpele handeling ‘pasje op de container, klep open, zak erin’ moet tussen de 2,50 en 3,50 euro per keer gaan kosten voor een gewone huisvuilzak. Ouderen, alleenwonenden of heel goede afvalscheiders kunnen voor half geld een kleine zak inwerpen in een kleinere opening. Het zogeheten ‘recycletarief’ – zowel voor de ondergrondse container als voor het legen van de minicontainer (de kliko) – is één maatregel uit een pakket dat op 1 januari 2023 moet ingaan. De gemeenteraad besluit hierover op 6 december a.s. Andere maatregelen zijn: plastic en blik worden vaker (wekelijks) opgehaald, de centrale plasticcontainers bij winkelcentra verdwijnen, de restafvalkliko in buitengebieden wordt nog maar eens per vier weken geleegd en het aantal ondergrondse restafvalcontainers wordt in heel Ambacht verminderd met 100 tot 150 stuks, van de huidige 377. De loopafstand kan daardoor toenemen tot 200 meter hemelsbreed, dus te voet zelfs nog een stuk verder. Nu is dat 80 meter.

Snel erdoorheen
Doevendans: “Sinds deze gemeente overstapte op containers met toegangspasjes, vreesden inwoners al dat dit de opmaat zou zijn tot betalen per zak. Steeds is beloofd dat dit niet zo zou zijn en lange tijd maakte de gemeente dat ook waar. Nu wil de huidige coalitie in de laatste maanden van de raadsperiode dit er nog snel doorheen hebben.” Realistisch Ambacht heeft niet de illusie het plan tegen te kunnen houden, maar zal er zeer kritische vragen over stellen op 6 december. “Wij Ambachters blijken nogal slecht in afval scheiden”, beaamt Doevendans. “De hoeveelheid restafval ligt hier met 277 kilo per jaar per inwoner hoger dan in andere gemeenten. Dat is niet oké en daar moeten we zeker wat aan doen. Het college van B&W claimt dat dankzij de voorgenomen maatregelen het volume zal dalen naar 158 kilo. Maar dat is nog steeds bij lange na niet het landelijke streefgetal. Dus onze vraag zal zijn: welke stap komt hierna nog en wat gaat die dan weer kosten?”

Het invoeren van het recycletarief kost 600.000 euro en de benodigde vervanging van alle containerzuilen kost ruim een miljoen euro. Doevendans: “Ik wil graag weten of en hoe dat zich moet gaan terugverdienen. Beter zou het zijn geweest om uit te zoeken waarom Ambachters zo slecht scheiden. Er is onderzoek onder burgers gehouden, maar daar pikt het college vooral uit dat een ruime meerderheid van de inwoners het nieuwe systeem wel best vindt. De waaromvraag over het Ambachtse afvalscheidingsgedrag is niet beantwoord, dus dan houd je helaas inderdaad alleen dwangmaatregelen over.”

Zwerfafval
Doevendans vreest tal van hindernissen die in de praktijk kunnen optreden en waar het college in zijn ogen nu nogal makkelijk overheen stapt. “Er zal geen toename van afvaldumping optreden, wordt heel stellig beweerd. Onze partij gelooft dat niet. Mensen zijn inventief als je ze in hun portemonnee raakt en dumpen kent vele vormen. Nu worden ook al regelmatig de deksels van de containers geforceerd en die staan dan dagen open. Het college zegt met dezelfde stelligheid: de kwaliteit van het recyclebare afval (de PMD-zak) zal niet afnemen, want die zak is doorzichtig dus je kunt niet smokkelen door daar restafval in te doen. Maar je gelooft toch niet echt dat de ophalers of de handhavers precies gaan bekijken wat er in het midden van al die zakken zit? Straten die slecht scoren met scheiden, krijgen een ‘afvalcoach’ op hun dak. Daar hebben we in Ambacht ervaring mee en die stemt niet hoopvol.”

Medisch geheim
Als de totale hoeveelheid restafval daalt, gaat de afvalstoffenheffing voor burgers omlaag, verwachten de coalitiepartijen. Door de bijbetaling per zak gaan dan de grootste ‘vervuilers’ het meeste betalen. “Het wordt dus een sport om zo veel mogelijk per keer in de containeropening te persen”, denkt Doevendans. Sommige mensen hebben buiten hun schuld veel meer restafval, bijvoorbeeld door incontinentiemateriaal. Zij kunnen een ontheffing aanvragen, met een medische verklaring. De voorman van Realistisch Ambacht zegt daarover: “Daar wil ik eigenlijk niet eens over nadenken, dat je van inwoners verlangt om een briefje op het gemeentehuis te brengen waarop de dokter zegt dat je moeilijk je plas kan ophouden, zodat je korting krijgt op je afvalnota. Wie beheert straks die medisch geheime gegevens en moet je het dan steeds komen melden als er iets verandert in je toestand? Ik denk dat we van dit pakket maatregelen op veel punten spijt krijgen.”(Foto: Shutterstock.)
8 oktober 2021

Realistisch Ambacht hekelt verplicht karakter van Ondernemersfonds

SGP-wethouder André Flach heeft na de raadsvergadering van 4 oktober op twitter de fractie van Realistisch Ambacht beticht van het verspreiden van ‘fake news’. Het ergert hem dat de lokale partij kritisch is over de oprichting van het verplichte Ondernemersfonds, waartoe de raad heeft besloten. Fractievoorzitter Oene Doevendans is zich van geen kwaad bewust.

Volgens Doevendans is het gewoon een feit dat bedrijven, stichtingen en verenigingen via een reeks OZB-verhogingen gedwongen meebetalen aan een nieuw geldpotje waar voorzieningen voor het algemene nut uit worden betaald. Denk aan zaken als parkmanagement, beveiliging of aankleding op bedrijventerrein of in winkelcentra. De raad ging met de vorming van zo’n fonds akkoord. Als enige partij verzet Realistisch Ambacht zich tegen het verplichte karakter ervan.

Doevendans: “Zo’n fonds kan mooie dingen opleveren. Maar er is nu geen sprake van keuzevrijheid. Het is gewoon een extra toeslag die wordt geïnd bij iedereen die OZB betaalt voor een niet-woning, dus ook sportclubs en zelfs scholen, al komt het geld in dat laatste geval voor rekening van de gemeente als gebouweigenaar – en dus van de burger.”

Maak het vrijwillig
Flach uitte in september al zijn irritatie over dit standpunt van de oppositiepartij. Hij twitterde toen: “Wat is er toch met de politieke cultuur binnen Realistisch Ambacht? Het college baseert zich liever op de wens van ondernemersorganisaties zoals de VAO.” De wethouder stelt dat verreweg de meeste ondernemers juist graag willen meebetalen aan een Ondernemersfonds. “Die snappen dat het goed is om collectief dingen op te pakken: samenwerken!” Als dat zo is, dan ziet Doevendans daarin juist de beste reden om deelname vrijwillig te maken. “Realistisch Ambacht heeft vertrouwen in ondernemers. Maar degenen die het echt even niet kunnen trekken, of hier helemaal geen baat bij hebben door bijvoorbeeld hun ligging, moeten niet gedwongen worden.”

In reactie daarop gaf Flach plotseling blijk van toch een stuk minder vertrouwen in de deelnamebereidheid van Ambachtse ondernemers. Hij zei in de raadsvergadering: “Het is een vriendelijke, maar naïeve veronderstelling van de heer Doevendans dat vrijwilligheid zou werken. De praktijk is dat je een groep koplopers hebt; dan een kleinere groep die na enig aandringen wel wil meedoen; en daarna een grote groep die denkt: als ik niks doe en ik wacht af, dan gebeurt het toch wel en dan profiteer ik mee. We noemen dat freeriders.” De bijdrage moet daarom wel verplicht zijn, aldus burgemeester en wethouders. Alle andere partijen in de raad accepteerden dat standpunt en stemden voor het fonds.

De dupe...
Doevendans blijft kritisch. Hij wees er naderhand via twitter op dat iedereen die in Ambacht OZB betaalt voor niet-woningen nu de dupe is van het fonds. Dat kwam hem op het harde verwijt van Flach te staan: “Misleidend en fake news. Er is niemand de dupe. Geld gaat voor 100 procent terug naar ondernemers en stichtingen.” Doevendans vindt dat dit wel zo kan zijn, maar: “Hun inleg wordt nu verplicht besteed aan onderwerpen waar ze mogelijk zelf helemaal niet achter staan.”


(Foto: Shutterstock.)
3 september 2021

Gemeente maakt kwalijk onderscheid tussen wel en niet gevaccineerde inwoners

De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht moet in het dagelijkse maatschappelijke leven geen hindernissen opwerpen - of gedogen - voor ongevaccineerde burgers, zolang daarvoor een harde wettelijke verplichting ontbreekt. Dat vindt de fractie van Realistisch Ambacht. Burgemeester en wethouders maken zo’n onwenselijk onderscheid tussen groepen inwoners wél, door eraan mee te werken dat een netwerkbarbecue op 21 september alleen toegankelijk is met een coronatoegangsbewijs.

De (gevaccineerde) fractievoorzitter Oene Doevendans heeft laten weten dat hij uit protest de gezamenlijke bijeenkomst van de Vereniging Ambachtse Ondernemers en de gemeente niet zal bezoeken. Hij heeft ook schriftelijke vragen ingediend over de gang van zaken. Volgens Doevendans bieden de huidige landelijke regels ruimschoots gelegenheid om deze bijeenkomst zonder coronatoegangsbewijs te laten plaatsvinden. “Ik wil graag weten waarom de gemeente als mede-organisator willens en wetens kiest voor de meest strikte uitleg van de regels en het strengste regime.”

Geen tweedeling
Wethouder Flach heeft in een reactie op twitter al gesteld dat “er voor iedereen de mogelijkheid is om te komen”. Realistisch Ambacht is het daarmee oneens. Doevendans: “Van deelnemers die zich om hen moverende redenen niet hebben laten vaccineren en die niet van corona hersteld zijn, wordt een veel grotere inspanning verlangd - namelijk het aanvragen en ondergaan van een test - dan van gevaccineerde of van corona herstelde deelnemers. Dat leidt tot uitsluiting en een tweedeling die wij niet willen. Sommige ondernemers worden hierdoor in een toch al lastige tijd in hun netwerkmogelijkheden beperkt.”

De fractievoorzitter wijst erop dat in minstens twee door de Tweede Kamer aangenomen moties en in een resolutie van de Raad van Europa duidelijk wordt gesteld dat niemand direct of indirect mag worden gedwongen om zich te laten vaccineren; en dat niemand op basis van persoonlijke keuzes omtrent vaccineren mag worden gediscrimineerd. “Onze fractie is het daar volledig mee eens. We ontkennen de gevaren van corona niet en we zijn voorstander van regels om verspreiding tegen te gaan. Maar daar waar het kan, moet een gemeente zich inspannen voor gelijke behandeling van gevaccineerden, van corona herstelden, niet-gevaccineerden en niet-van-corona-herstelden. En ik verwacht dat de gemeente dat ook verlangt van de Vereniging Ambachtse Ondernemers en andere maatschappelijke organisaties.”(Foto: Shutterstock.)
4 juli 2021

Column fractievoorzitter Oene Doevendans: Politiek is leuk!

Er is de laatste weken ontzettend veel gebeurd in de landelijke politiek. We vielen van de ene onthulling in de andere doofpot. We balanceerden tussen een motie van afkeuring en eentje van wantrouwen. Zelfs buitenlandse media ‘smulden’ mee van de zelden zo openlijk vertoonde politieke machtsspelletjes

Uit een Duitse krant: ‘De zittende en herkozen premier Rutte is door zijn volkomen ongeloofwaardige gedrag in de Omtzigt-affaire van de ene op de andere dag een groot deel van zijn politiek kapitaal kwijtgeraakt’. Bam. Kom dat maar eens te boven. Ik zeg het u eerlijk: ik vond het reuze onderhoudend en leerzaam. Omdat we allemaal weten, of op z’n minst vermoeden, dat de Haagse politiek achter de schermen zo rolt. Maar nu zágen we de hoofdrolspelers bijna letterlijk over de bühne rollen. Zij die gelogen hadden, waren hun vertrouwde rugdekking kwijt. Degenen die dat aan de kaak stelden, roken bloed en gingen vol op het orgel. Ik vind dat we dat als kiezers allemaal best eens mogen zien, al verdiende het geen schoonheidsprijs. Want het parlement controleert de regering, maar wij burgers controleren het parlement. Althans, eens in de vier jaar.

Wij doen het wat netter
En zo kom ik op de lokale politiek, waar ik alweer drie raadsperiodes deel van uitmaak. Zo smeuïg als afgelopen week in Den Haag, gaat het er in de Ambachtse arena niet aan toe. Maar ook wij spelen een spel van belangen afwegen, geven en nemen. We doen dat in het algemeen netter. We zijn ervan doordrongen dat we elkaar in een relatief kleine gemeente hard nodig hebben. Maar het spel an sich, dat vind ik echt leuk. Dat hoort onlosmakelijk bij een democratische samenleving. Wat leren de Kamerverkiezingen van 17 maart ons nu over de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart volgend jaar? Kort samengevat kun je stellen dat links flink heeft verloren, het midden iets gewonnen heeft en ook rechts groter is geworden. Wat de gevolgen hiervan zullen zijn voor een nieuwe regering is op het moment van schrijven nog onbekend. Máár: wat de gevolgen zijn voor de lokale verkiezingen van 2022, daar durf ik al wél iets over te voorspellen! Eén op de vijf Ambachters stemde landelijk namelijk op een rechtse partij die in onze eigen gemeente niet op de lijst staat.

Vertellen waar we voor staan
Voor mijn partij Realistisch Ambacht is dat een heel belangrijke constatering. Wij profileren ons namelijk als een liberaal-conservatieve partij en als ‘het redelijke rechtse geluid’. We hebben kunnen zien dat wij een grote potentiële achterban hebben. De kunst wordt om die plaatsgenoten naar de stembus te krijgen, want kennelijk laten zij de gemeenteraadsverkiezingen links liggen. Dat vinden we zonde voor rechts. Daarom hebben we gemeend dat het goed was om een jaar van tevoren, direct na de landelijke verkiezingen, als eerste partij te vertellen waar wij voor staan.

Twee speerpunten die ik hier wil benoemen, zijn: meer openstellingen op zondag én een vrije keus voor alle Ambachters om van het gas af, of aan de zonne-energie te gaan. Geen dwang; respect voor alle standpunten. Ik heb voor dit gedachtegoed de steun gekregen van twee veelbelovende mede-kandidaat-raadsleden, Ferdi de Jong en Frank van den Elsen. U vindt hen ook op de site. En we kunnen meer enthousiaste mensen gebruiken: als bestuurslid, als kandidaat-(burger)raadslid, als lid, als sponsor in geld of natura.

Waarom ú er ook bij hoort
Waarom zou ik dat doen, hoor ik u vragen? Dat brengt me op de titel van deze column. Politiek is leuk. Echt. Het mooie vind ik dat je heel goed op de hoogte bent van wat er in je eigen dorp, wijk, buurt of regio staat te gebeuren. En als je het goed en grondig doet, dan weet je ook wat de mensen daarvan vinden. Om vervolgens mede sturing te kunnen geven, of je nu deel van een coalitie uitmaakt of niet. Ook vanuit de oppositierol kun je van betekenis zijn door positief kritisch naar plannen te kijken en verbeteringen voor voor te stellen. Een recent voorbeeld daarvan is een motie die wij hebben ingediend om niet de geplande ombouw te plaatsen rondom de technische installatie op het dak van een nieuwe school. Dit leverde een besparing op van 100.000 euro. Een hek van een ton! Dat er nu dus niet komt. Daar kunnen we mooi andere zaken voor realiseren, waar we samen veel meer aan hebben. Deze nuchtere en realistische kijk op zaken zie ik als het handelsmerk van onze partij.

Ontwikkel uzelf, word politiek actief
En, om op úw vraag terug te komen waarom u dit zou doen: een bijkomend voordeel van actief zijn in de lokale politiek is dat je jezelf ontwikkelt, analytisch leert denken, leert onderhandelen en je gedachten leert formuleren en presenteren. Vaardigheden waar je ook in het gewone leven veel aan hebt en daarmee tevens een beloning voor de geïnvesteerde vrije tijd. Bij Realistisch Ambacht besteden we aandacht aan het vormen en trainen van onze volksvertegenwoordigers. Het spel spelen lukt immers pas als je de basisregels kent. Al doende word je er beter in en leer je soms wat steviger in de wedstrijd te gaan zitten. Maar: altijd vanuit de inhoud en vanuit onderling respect, waar mogelijk met wat humor. Ambacht hoeft tenslotte geen Den Haag te worden.14 juni 2021

Realistisch Ambacht: De Louwert biedt minder waar voor geld, niet fair

Zwemmen voor Ambachtse gezinnen is deze zomer een stuk minder aantrekkelijk geworden en misschien wel onbereikbaar, vreest de gemeenteraadsfractie van Realistisch Ambacht. Zwembad De Louwert biedt de zwemmer voor hetzelfde geld veel minder dan in vorige jaren.

“Exploitant Sportfondsen heeft recent zijn prijzen en mogelijkheden voor dit seizoen kenbaar gemaakt”, vertelt fractievoorzitter Oene Doevendans. “Het is erg prettig dat onze inwoners weer zomerabonnementen kunnen kopen vanaf 15 juni. Maar die gelden voor een aanzienlijk korter seizoen dan normaal. Daarnaast zijn er beperkingen aan de momenten waarop je kunt zwemmen en de tijdsduur die je mag doorbrengen. Tenslotte behoort een gunstig geprijsd gezinsabonnement niet meer tot de mogelijkheden. Dat benadeelt vooral grotere gezinnen.”

Mooi weer
Realistisch Ambacht beseft goed dat door corona veel dingen niet direct terug naar normaal kunnen en dat sommige beperkingen nog niet kunnen worden opgeheven. Doevendans: “Alle begrip daarvoor, maar dan zou het wel zo sympathiek zijn als dit ook in een lagere prijs tot uiting was gekomen.” De partij heeft zondag 13 juni zogeheten artikel-48-vragen aan het college van B&W gesteld, waarop Doevendans volgende week in de commissievergadering het antwoord hoopt te krijgen. “Nu het eindelijk mooi weer wordt, is haast geboden. Ook omdat het seizoen al kort is en er zo weinig keuze in buitenbaden is, mede door de sluiting van De Hoge Devel.”

De partij vraagt of het college ook vindt dat het hanteren van de oude prijzen voor een los bezoek of een abonnement niet fair is, in combinatie met de beperkte tijd en beschikbaarheid die een bezoeker krijgt. “En we willen natuurlijk ook graag weten of we daar als gemeente nog iets aan kunnen doen. Daarom vragen we ook inzage in de afspraken die het college heeft gemaakt met de exploitant over prijsverhogingen; en of het college dit seizoen vooraf overleg heeft gehad over de nu bekendgemaakte prijzen.”7 juni 2021

Stop met het in de grond duwen van schadelijk plastic

In het duurzame, circulaire bedrijvenpark Ambachtsezoom wordt de grond volgeduwd met langzaam afbreekbaar plastic. Dat kan in de loop der jaren ongecontroleerd vrijkomen in het milieu als minuscule, potentieel schadelijke microplastics (‘plasticsoep’). Realistisch Ambacht vindt dit totaal in strijd met de milieubewuste uitgangspunten van het terrein.

De partij wil dat het college van B&W in gemeentelijk beleid vastlegt dat bij toekomstige bouwprojecten geen gebruik meer mag worden gemaakt van kunststof drainage. Maar het college is daar momenteel niet toe bereid, omdat zo’n aanpassing van de werkwijzen de ontwikkeling van (woning)bouwgebieden aanzienlijk zou vertragen en tot financiële risico’s leidt.

De drainage (afwatering) bestaat uit tien centimeter brede geribbelde plastic strips, die om de 50 centimeter tot een diepte van dertien meter in de bodem worden gebracht. Hierdoor hoeft de bodem minder lang te worden voorbelast. Dat bespoedigt de ontwikkeling en dus ook de verkoop van grond in het bedrijvenpark. De strips kunnen nooit meer worden verwijderd. Ze zullen vergaan in de bodem, waarna ze worden opgenomen in het grondwater. Volgens een berekening van ‘Stichting Mooi Geweest!’, die zich in de regio inzet voor het behoud van landelijkheid, rust en leefbaarheid, is op het bedrijvenpark duizend kilometer strip in de grond gebracht. Omgerekend: een oppervlakte van ruim tien hectare plastic.

De stichting meldt ook dat stukken strips en ander bouwvuil in de sloten te vinden zijn: “Bij de slootkanten komen de plastic strips, door de schuine taluds, boven het maaiveld uit. Door waarschijnlijk de straling van de zon wordt het plastic bros en breekt het af, waardoor de strips in de sloot belanden. Ook bij het uitmaaien van de slootkanten belanden er plastic strips in het water. Verder vinden we helaas veel weggewaaid zwerfvuil in de sloot dat door werknemers is achtergelaten op het bedrijventerrein. Met name het piepschuim, wat in honderden kleine bolletjes uiteen valt, is veelvuldig te vinden in de sloten.”

Alternatief vinden
Op de website waar de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht de bedrijvenkavels aanprijst, staat te lezen: “De gemeente ontwikkelt het gebied geïnspireerd door de ‘cradle to cradle-principes’. Alle materialen die gebruikt worden voor gebouwen, straten en omgeving in bedrijvenpark Ambachtsezoom zijn 100 procent recyclebaar. Dit betekent dat de materialen van goede kwaliteit zijn, een lange levensduur hebben en telkens opnieuw gebruikt kunnen worden.”

Fractievoorzitter Oene Doevendans: “Het kan wel zo zijn dat plastic drainage handig en makkelijk is; maar in een bedrijvenpark dat je zó verkoopt, behoor je vooraf een passend alternatief te vinden voor al dat plastic dat nu langzaam ligt op te lossen in de bodem.” Hij is met ‘Stichting Mooi Geweest!’ eens dat de plastic strips niet meer gebruikt zouden moeten worden en dat ontwikkelaars maar een langere voorbelastingstijd moeten accepteren. Voor de gemeenteraadsvergadering van 7 juni had Realistisch Ambacht een motie gereed van deze strekking.

Het college van B&W ontraadde de motie, omdat geplande bouwprojecten dan veel langer gaan duren. Toen bleek dat de motie onvoldoende steun zou krijgen, heeft Realistisch Ambacht deze teruggetrokken. Hiervoor in de plaats roept Doevendans de gemeente onverminderd op om van milieuvervuilende methoden af te stappen bij het ontwikkelen van (woning-)bouwgebieden.2 mei 2021

Realistisch Ambacht waarschuwt B&W voor risico's van extra Stedin-aandelen

Stedin, de beheerder van het elektriciteitsnet in de regio, heeft dit jaar 200 miljoen euro nodig om het eigen vermogen te versterken. Het bedrijf wil dit bedrag mede ophalen bij bestaande aandeelhouders, waaronder de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. De politieke partij Realistisch Ambacht meent dat de gemeente juist minder van dergelijke risico's met gemeenschapsgeld moet aangaan en niet méér.

De fractie van Realistisch Ambacht heeft op 30 april schriftelijke vragen aan burgemeester en wethouders gesteld of zij overwegen op de uitnodiging van Stedin in te gaan. In dezelfde vragen geeft de partij een aantal goede redenen om dit niet zomaar te doen. Zo staat in de Wet FIDO (Financiering Decentrale Overheden) dat beleggen geen normale publieke taak is; hooguit een tijdelijke activiteit wanneer een overheid meer geld 'in kas' heeft dan voor de gewone bedrijfsvoering op dat moment nodig is.

"Vrij vertaald zegt die wet dat gemeenten beleggingsrisico's voor hun inwoners moeten beperken", aldus fractievoorzitter Oene Doevendans. "Een andere wet, de Wet HOF (Houdbare Overheids Financiën) draagt gemeenten ook op om financieel risicomijdend gedrag te vertonen. We moeten als lokale overheid het geld van onze burgers wijs beheren en besteden en het niet bij een externe private partij onderbrengen. We hebben in het verleden gezien hoe fout dat kan lopen." Hij wijst onder meer op de IJslandse bankencrisis. Nederlandse provincies en gemeenten bleken toen met honderden miljoenen te hebben gespeculeerd bij een van de failliete banken.

Onzekerheden
Volgens Doevendans speelt ook mee dat nu juist Stedin-aandelen niet vrij van risico zijn. "Dit bedrijf heeft nu een kapitaalinjectie nodig omdat het anders niet toekomstbestendig is, omdat het anders niet meekan in de energietransitie. We mogen ervan uitgaan dat er na deze eerste financieringsvraag meer zullen volgen. De sector waarin Stedin opereert, heeft te maken met grote onzekerheden als gevolg van de Europese 'Green Deal' en de overstap van fossiele naar hernieuwbare energie. Die onzekerheden moeten wij niet mede willen dragen."

Wegblijven van dat soort risico's, is volgens Realistisch Ambacht het devies. Doevendans: "Geld uitgeven aan aandelen betekent minder ruimte overhouden voor de inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht. De tendens is de afgelopen tijd juist geweest dat we aandelen van de hand doen, bijvoorbeeld die in Eneco en het Spoorfonds. Het zou logischer zijn om de 22.495 aandelen Stedin die de gemeente nu bezit te verkopen dan om er nieuwe bij te kopen." Het College van B&W moet op de schriftelijke vragen binnen 30 dagen een antwoord geven.(Foto: Shutterstock.)
25 maart 2021

Realistisch Ambacht zet als eerste haar verkiezingsprogramma van 2022 online

De lokale partij Realistisch Ambacht heeft als eerste in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht haar partijprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 online gezet. "Met de Tweede-Kamerverkiezingen achter de rug, zijn we minder dan een jaar verwijderd van de gemeentelijke verkiezingen van 16 maart 2022”, zegt lijsttrekker Oene Doevendans. “Tijd dus om Ambachtse kiezers te vertellen waar wij voor staan. We zijn de jongste partij en we zijn er vroeg bij!”

De opvallendste punten in het programma van Realistisch Ambacht zijn: een pleidooi voor openstelling van voorzieningen en winkels op zondag en behoud van keuzevrijheid op het gebied van energie. Zo staat op de partijwebsite te lezen: “Inwoners die op zondag graag een activiteit willen ondernemen of inkopen willen doen, moeten hiervoor in hun eigen gemeente terechtkunnen. De besteding van de zondag mag voor ieder individu anders zijn. In een groeiende, moderne gemeente die zo divers is als de onze, moet er – met respect voor elkaar – ook op zondag iets te kiezen zijn.”

Klimaatbeleid en de energietransitie liggen de partij ook na aan het hart. Doevendans: “Wij erkennen de klimaatverandering en nemen deze serieus. Wat we niet willen, is dat Ambachters op hoge kosten worden gejaagd door drastische maatregelen met een verwaarloosbaar effect op het klimaat. In onze gemeente mag niemand worden gedwongen tot keuzes op het gebied van duurzaamheid en energie. Investeren in zonnepanelen of een warmtepomp is een vrijwillige keuze. Geen bewoner van bestaande bouw wordt gedwongen om van het relatief schone aardgas af te stappen, totdat een écht beter alternatief voorhanden is.”

Rechterflank
Realistisch Ambacht omschrijft zich als een liberaal-conservatieve partij die staat voor het redelijke, rechtse geluid. “Tijdens de Tweede-Kamerverkiezingen heeft één op de vijf Ambachtse kiezers gestemd op een rechtse partij die in onze gemeente niet aanwezig is”, aldus Doevendans. “Landelijk viel er op de rechterflank genoeg te kiezen, maar in Hendrik-Ido-Ambacht wordt deze grote groep inwoners amper vertegenwoordigd. Voor hen willen wij er zijn. De uitdaging voor ons zal zijn om deze kiezers ook voor de gemeenteraad naar de stembus toe te krijgen.”

Hiervoor heeft de partij al twee nieuwe kandidaat-raadsleden aan zich gebonden: Ferdi de Jong en Frank van den Elsen, die beiden in de eigen regio werkzaam zijn in de zorgsector en over een groot netwerk beschikken. Doevendans: “We kunnen nog meer kandidaten op onze lijst gebruiken. We zoeken ook naar medestanders die ons willen steunen door middel van het partijlidmaatschap of met hulp in natura, bijvoorbeeld vormgeving of drukwerk. Iedereen die zich in onze nuchtere en realistische standpunten herkent, is van harte welkom.”10 december 2020

Gemeente bespaart 100.000 euro dankzij amendement over dak van school

De elektrische installatie op het dak van de nieuwe Willem de Zwijgerschool in Hendrik-Ido-Ambacht krijgt toch geen ombouw. Daarmee bespaart de gemeente 100.000 euro. “De ombouw had geen andere functie dan de installatie aan het zicht onttrekken”, aldus fractievoorzitter Oene Doevendans van Realistisch Ambacht, de initiatiefnemer tot de besparing.”

Hij diende samen met de fracties van D66, EVA en AUB een amendement in bij de behandeling van de winternota op 7 december. Doevendans: “Wij vinden een ton aan gemeenschapsgeld een onverantwoorde uitgave om het dak alleen maar iets mooier te maken.” Dankzij steun van VVD, PvdA en vier raadsleden van GemeenteBelangen werd het amendement aangenomen.

Gemeenschapsgeld
Het nieuwe schoolgebouw heeft een BENG-keurmerk (Bijna Energie Neutraal Gebouw). Om dat te behalen is een warmtepomp gebruikt en luchtzuiveringsinstallaties. Die staan op het dak. Doevendans: “Hoewel Realistisch Ambacht deze opbouw op het dak ook niet echt fraai vindt, is 100.000 euro echt te veel geld om ze uit het zicht te krijgen. Dan maar een tikje minder mooi, het gaat tenslotte wel om besteding van gemeenschapsgeld.”

Realistisch Ambacht is sinds een jaar een van de partijen in de Ambachtse gemeenteraad. Doevendans maakte zich toen los van de VVD en wil aan de volgende gemeenteraadsverkiezingen als volwaardige partij meedoen. “Zoals onze partijnaam al zegt, willen we vaker en beter met kritische blik kijken naar het waaróm van politieke en bestuurlijke keuzes en de hoogte van uitgaven.”
Email:
info@RealistischAmbacht.nl

Telefoon: 06-24829641